DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT

Dịch vụ này đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về giao hàng: - Giao hàng cho chọn hàng, đổi hàng : Giao nhiều sản phẩm để khách chọn mua 1 sản phẩm - Giao hàng cho xem hàng, thử hàng. - Giao hàng vào thời gian đặc biệt, Giao hàng thanh toán trong ngày,..

Khách hàng tiêu biểu