DỊCH VỤ GIAO HÀNG HỎA TỐC

Dịch vụ này đáp ứng yêu cầu NHẬN HÀNG - GIAO NGAY của các shop. Áp dụng cho các gói hàng khẩn ! Với những hàng hóa cần giao ngay khi khách hàng đặt hàng, giaohangshop.vn sẽ đến nhận đơn hàng của shop ngay khi shop gọi. Và sẽ thực hiện việc giao hàng sau 5 phút, 10 phút hay 30 phút tùy theo khoảng cách từ shop đến người nhận. Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các đơn hàng gọi trong nội thành.

Khách hàng tiêu biểu